Naudojimo instrukcijos

Šių interneto puslapių turinys skirtas visuomenei informuoti. Kruopščiai rūpinamės, kad čia publikuojama informacija būtų teisinga, atnaujinta, pilna ir suprantama. Šiuose puslapiuose esanti informacija nuolat peržiūrima. Tačiau yra ir apribojimų:

Kitų operatorių teikiama informacija

Nors sąsajas pasirenkame labai kruopščiai, tačiau visiškai negalime įtakoti kitų operatorių internetinių puslapių, į kuriuos mes tiesiogiai ar netiesiogiai nukreipiame, turinio bei formos ("Sąsajos"). Todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės ir nelaiduojame už tų interneto puslapių, į kuriuos mes nukreipiame, turinio teisingumą ar pilnumą. Tai galioja visoms mūsų puslapiuose pateiktoms sąsajoms ir visų puslapių, į kuriuos tos sąsajos nukreipia, turiniui.

Taip pat mes neperimame atsakomybės už informaciją, kurią tretieji asmenys į mūsų tinklalapį siunčia per RSS šaltinius. Ypač mes neatsakome už žinias, perimtas iš „Deutsche Welle“.

Autorinės teisės

Šiame tinklalapyje pateiktą informaciją ir formos elementus saugo autorinės teisės. Be išankstinio raštiško mūsų sutikimo draudžiama pakartotinai spausdinti, dauginti, versti ar kitokiu būdu pritaikyti bei naudoti visą informaciją ar dalimis. Tai ypač taikoma mūsų publikuojamiems ar mūsų pačių sudarytiems dokumentams, puslapiams, duomenims, objektams ir t.t.

Mūsų informacija

Jei šiuose puslapiuose pateikiamos teisinės nuostatos, oficialios nuorodos, rekomendacijos ar informacija, tai jie buvo sudaryti pasitelkus geriausias žinias ir labai rūpestingai. Tačiau esant neatitikimų, galioja tik aktuali oficiali versija, tokia, kokia buvo paskelbta tam skirtame oficialiame leidinyje. Pateiktos teisinės nuorodos, rekomendacijos ir informacija yra neprivalomi; teisinės konsultacijos neteikiamos.

Asmeniniai duomenys

Jei internete yra galimybė nurodyti asmeninius ar darbo duomenis (el. pašto adresą, pavardę, adresą), naudotojas šiuos duomenis pasirinktinai pateikia savo noru. Asmeniniai duomenys užfiksuojami tik su Jūsų žinia ir gavus Jūsų sutikimą.

Pranešimai apie klaidas

Redakcija prašo šių interneto puslapių naudotojų pranešti apie pastebėtą teisės aktams prieštaraujančią ar klaidingą trečiųjų asmenų informaciją, į kurią internete pateikiama sąsaja. Taip pat prašome pranešti, jei mūsų pateiktoje informacijoje pasitaikys klaidų, jei ji bus neaktuali, nepilna ar nesuprantama.

Prašome šiam tikslui naudoti mūsų anketą