Prof. dr. Kęstutis Masiulis apdovanotas Vokietijos Federacinės Respublikos ordino „Už nuopelnus“ Didžiuoju kryžiumi

Nuotrauką padidinti

2015 m. birželio 12 d. ambasadorė Jutta Schmitz Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoje nedideliame rate prof. dr. Kęstučiui Masiuliui iškilmingai įteikė Vokietijos Federacinės Respublikos ordino „Už nuopelnus“ Didįjį kryžių, kuriuo jį 2015 m. balandžio 23 d. apdovanojo Vokietijos Prezidentas.

Prof. Masiulis itin nusipelnė puoselėdamas Vokietijos ir Lietuvos santykius.

Lietuvos politinėje erdvėje jis – gyvybingo, intensyvaus ir atviro dialogo su Lietuva garantas. Nuo 2008-ųjų jis – tame tarpe ir eidamas Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės pirmininko pareigas – savo aktyvia veikla siekė parlamentinių ir tarpvalstybinių santykių su Vokietijos Federacine Respublika stiprinimo, o jo vadovaujama grupė – viena didžiausių ir aktyviausių Seime – rūpinosi ir globojo daugelį Vokietijos Bundestago ir federalinių žemių delegacijų. Jis reguliariai aktyviai įsijungia į darbą rengiant svečių iš Vokietijos viešnagės programas ir, savaime suprantama, pats asmeniškai dalyvauja intensyviuose pokalbiuose su svečiais. Jo rekomendacijų ir jo ypatingo aktyvumo dėka pavyko surengti ne tik daugelį sėkmingų delegacijų vizitų Lietuvoje. 2011 metais jo iniciatyva buvo pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo su Vokietijos Federacinės Respublikos Heseno Landtagu. Ypač artimi ryšiai ir aktyvūs mainai puoselėjami taip su Tiūringija.

Nuotrauką padidinti

Prof. Masiulis noriai pasiūlė savo paslaugas taip pat nagrinėjant temas, kuriomis Lietuvos ir Vokietijos nuomonės ne visiškai sutampa, pvz., energetikos politikos srityje arba dėl Vokietijos iniciatyvos stiprinti pagrindines Europos vertybes, ir šiuo užtikrino norimą dėmesį argumentams, kuriais buvo pasikeista, politikų ir visuomenės tarpe.

Pats prof. Masiulis gerai kalba vokiškai ir aktyviai dalyvauja skatinant vokiečių kalbos ir kultūros plėtrą Lietuvoje. Jo aktyvios veiklos poveikis ypač aiškiai pasireiškia jo gimtajame Kelmės krašte, kur juntamas ypač gyvas susidomėjimas vokiečių kalba ir kultūra ir vokiečių kalbos žinių lygis itin aukštas.

Savo iškilmingoje kalboje ambasadorė Schmitz apibūdino prof. Masiulio veiklą kaip pavyzdinę ir išreiškė viltį, kad iš šios veiklos išsivystęs jo ir Vokietijos ambasados tarpusavio bendradarbiavimas bus tvirtas ir klestės dar ilgai.