Studijos Vokietijoje

Studijos savo vietą Vokietijoje laimi savo patrauklumu ir geros studijų sistemos, atitinkančios tarptautinį lygį, dėka. Pagrindiniai aukštojo mokslo laipsniai, kaip bakalauras, magistras, studijos anglų kalba, galimybė kaupti kreditus, patogi atsiskaitymo forma, sąlygos keisti studijų profilį, pereiti iš vienų studijų į kitas pateikia užsienio studentams plačią pasirinkimo galimybių skalę.

Mokslas ir moksliniai tyrimai Vokietijoje turi gilias tradicijas. Daugelis Vokietijos aukštųjų mokyklų gali didžiuotis šimtmetine istorija. Kiekvienais metais Vokietijos arba Vokietijoje dirbantys kitų šalių mokslininkai yra nominuojami Nobelio premijai.

Vokietijoje šiuo metu yra per 320 aukštųjų mokyklų (universitetų, aukštųjų profesinių mokyklų, bendrojo lavinimo aukštųjų mokyklų, aukštųjų muzikos ir meno mokyklų). Visos valstybinės aukštosios mokyklos yra atviros visų tautų studentams. Mokslas yra nemokamas, nebent studentas nuspręstų pasirinkti privatų universitetą.

Nuo 1998 metų Lietuvoje išlaikytų abitūros egzaminų rezultatai pripažįstami Vokietijoje, todėl, jais remiantis, leidžiama tiesiogiai stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Tiesa, reikalaujama pakankamas vokiečių kalbos žinias įrodančio dokumento. Jei mokyklos baigiamieji egzaminai laikyti prieš 1998 metus, Vokietijos universitetas gali pareikalauti laikyti stojamuosius egzaminus arba prieš tai lankyti studijų kolegiją. Išsamesnės informacijos gausite pačiose aukštosiose mokyklose.

Hörsaal in Deutschland

Vokiečių kalbos egzaminą

Užsieniečiai, stojantys į Vokietijos aukštąsias mokyklas ir norintys išlaikyti kalbos egzaminą Lietuvoje, gali rinktis:

Goethe's institutas Vilniuje du kartus per metus rengia Centrinį aukštesniosios pakopos egzaminą (Zentrale Oberstufenprüfung ZOP), kurį pripažįsta Vokietijos aukštosios mokyklos kaip kalbos žinių, būtinų studijoms, patvirtinimą. Išsamesnę informaciją apie egzaminus rasite Goethe instituto tinklalapyje.

Taip pat galite laikyti vokiečių kalbos egzaminą ir gauti Vokietijos aukštosiose mokyklose pripažįstamą kalbos egzamino pažymėjimą „TestDaF“ (vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos testas)

Vytauto Didžiojo universitete Kaune
Christian Irsfeld
DAAD lektorius ir TestDaF įgaliotinis
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vokiečių ir prancūzų filologijos katedra
K. Donelaičio g. 52
LT-44244 KAUNAS

Tel. +370 37 327 837

E-Mail: daad-kaunas%27%de,lektorat / http://www.daad.de / http://www.daad-kaunas.de

Priėmimo laikas: antradieniais nuo 14.30 iki 15.30 val. VDU, Donelaičio g. 52, 509 kab., Kaunas

Ne paskaitų metu - tik pagal susitarimą.


Be to, moksleiviai turi galimybę kai kuriose pasirinktose mokyklose gauti Švietimo ministrų konferencijos II laipsnio vokiečių kalbos diplomą (DSD II). Taip pat ir šis diplomas patenkina sąlygas, keliamas vokiečių kalbos žinioms patvirtinti, kurios būtinos studijoms Vokietijos aukštojoje mokykloje. Platesnę informaciją gausite telefonu (+370) 5 262 7703, paskambinę ponui Michael Brehm, koordinatoriui ir patarėjui vokiečių kalbos dėstymo klausimais Lietuvoje, internete: www.auslandsschulwesen.de/vilnius

Užsieniečiai, prieš pradėdami studijuoti Vokietijoje, gali išlaikyti vokiečių kalbos egzaminą (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) pačioje Vokietijoje. Išsamesnę informaciją apie tai rasite Aukštųjų mokyklų rektorių konferencijos tinklalapyje.

Vis daugiau aukštųjų mokyklų siūlo taip vadinamas „tarptautines studijas“ anglų kalba, taip palengvindamos užsieniečiams pasirinkti studijas Vokietijoje. Programose yra numatytas taip pat vokiečių kalbos dėstymas.

Daugiau informacijos rasite šiais adresais:

Aukštosios mokyklos Vokietijoje

Studijos savo vietą Vokietijoje laimi savo patrauklumu ir geros studijų sistemos, atitinkančios tarptautinį lygį, dėka. Pagrindiniai aukštojo mokslo laipsniai, kaip bakalauras, magistras, studijos anglų kalba, galimybė kaupti kreditus, patogi atsiskaitymo forma, sąlygos keisti studijų profilį, pereiti iš vienų studijų į kitas pateikia užsienio studentams plačią pasirinkimo galimybių skalę.

Stipendijos

Yra daug galimybių gauti stipendiją studijoms Vokietijoje. Čia mes pateikiame svarbiausią informaciją apie tai.

Philologische Bibliothek der FU Berlin

Studying in Germany – a good choice

If you’re looking to study or research abroad, why not come to Germany, Land of Ideas? Higher education in Germany stands for numerous innovations, increasing internationality and strong support for cutting-edge research.

Studijos Vokietijoje

Operette "Die Blume von Hawaii"