Miestai – stiprūs partneriai visose srityse

Marijampolės savivaldybė Nuotrauką padidinti (© D. Micutienė )

2016 m. gruodžio 16 d. Vokietijos ambasados Vilniuje Kultūros ir spaudos skyriaus vadovė Milena Dech viešėjo Marijampolėje. Jos vizito tikslas – miesto jubiliejus, į kurį atvyko ir su Marijampole susigiminiavusio Vokietijos miesto Bergiš Gladbacho atstovai, tame tarpe ir simfoninio orkestro solistai, kurie dalyvavo dviejuose koncertuose. Savo viešnagės metu p. Dech susitiko su Marijampolės savivaldybės meru Vidmantu Braziu, savivaldybės atstovais ir Bergiš Gladbacho darbo grupės „Marijampolė“ vadovu Rolf-Dieter Schacht bei apsilankė kai kuriose miestų partnerystėje dalyvaujančiose įstaigose.

Marijampolės savivaldybė Nuotrauką padidinti (© D. Micutienė)
Marijampolės savivaldybė Nuotrauką padidinti (© D. Micutienė)

Bergiš Gladbachą ir Marijampolę jungia beveik 30-ties metų glaudi ir aktyvi draugystė. Jau nuo 1989 m. abu miestai bendradarbiauja įvairiose svarbiose srityse: politikos, verslo, kultūros ir pilietinės visuomenės. Miestai partneriai vykdo įvairiausias programas: vyksta mokinių mainai, darbo stažuotės, kalbų kursai ir stažuotės mokytojams, katalikiškų ir evangeliškų bažnytinių bendruomenių bendradarbiavimas, chorų, sportininkų ir muzikų susitikimai. Be to, abi savivaldybės keičiasi patirtimi joms abiems aktualiomis temomis – miestų plėtra, mokyklos, nuotekų tvarkymas ir administracijos organizavimas.

 

Bergiš Gladbacho ir Marijampolės draugystė – viena seniausių iš 60-ties miestų ir apskričių draugysčių, siejančių Vokietiją ir Lietuvą. Vokietijos ambasada Vilniuje jas mielai remia, nes asmeniniai ryšiai ir tvirtos draugystės dar labiau sutvirtina glaudžių Vokietijos ir Lietuvos saitų pilietinį visuomeninį pagrindą.

 

Naudingos nuorodos

Straipsnis internetiniame portale „Mūsų savaitė“

http://www.mususavaite.lt/pristatyta-susigiminiavusiu-marijampoles-ir-bergis-gladbacho-miestu-draugyste/

Bergiš Gladbacho miesto interneto svetainė

www.bergischgladbach.de/marijampole

 

Marijampolės miesto interneto svetainė http://www.marijampole.lt/go.php/lit/Bergi-gladbacho-miestas-vokietija

Marijampolės savivaldybė Nuotrauką padidinti (© D. Micutienė)