Prekybos skatinimas

Vokietija su savo bendraisiais ekonominiais pajėgumais tarptautiniu mastu užima vieną pirmųjų vietų. Prekybos srityje Vokietijos eksportas pasauliniu mastu užima pirmąją vietą. Prekybos partneriams iš kitų šalių Vokietija yra patraukli rinka su puikia infrastruktūra, garantuotu teisiniu saugumu ir aukšta perkamąja galia.

Vokietijoje daug organizacijų yra susijusios su užsienio prekyba. Tame tarpe federalinės ir žemių ministerijos, asociacijos, rūmai, bankai, o taip pat privatūs paslaugų, pvz. finansinių, teikėjai.

Vokietijoje, kaip federacinėje valstybėje, kurioje kompetencijos paskirstytos tarp valstybės ir ūkio subjektų, daug institucijų teikia specializuotą informaciją, kuri dažnai glaudžiai susijusi su praktika ir pritaikyta konkretiems adresatams. Kartais užsienio eksportuotojui nėra paprasta susiorientuoti informacijos, kompetencijų ir atsakingų institucijų įvairovėje. Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai mielai Jums padės tai padaryti ir pasirinkti teisingą kontaktinį asmenį.

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai