Ekonomikos skatinimas užsienyje

Svarbiausia pasaulinio Vokietijos ambasadų ir generalinių konsulatų tinklo užduotis – skatinti dvišalius santykius su šalimi, kurioje jie įsikūrę. Tai pasakytina ir apie ekonomiką. Užsienio atstovybės konsultuoja Vokietijos įmones ir padeda joms užmegzti kontaktus; jos gina įmonių interesus valdžios institucijose, su kuriomis dėl savo funkcijų jos turi ypatingai gerus ryšius, jos deda pastangas užtikrinti geresnes patekimo į rinką sąlygas.

Užsienio atstovybėms Vokietijos ekonomikos interesų skatinimas yra svarbiausia užduotis. Visur, kur įsikūrusios atstovybės, yra kontaktiniai asmenys užsienio ekonomikos klausimais. Kreipkitės į mus – mes Jums mielai padėsime.  

Ekonomikos skatinimas užsienyje

Čia Jūs rasite informaciją apie Lietuvos ekonomiką ir Federalinės Užsienio reikalų ministerijos vykdomos ekonomikos skatinimo užsienyje programos apžvalgą.