Plk. ltn. Huber ir plk. ltn. Gensler apsilankymas ambasadoje Vilniuje

Nuotrauką padidinti

Šešis mėnesius Lietuvoje tarnavę pirmieji NATO priešakinių pajėgų Vokietijos kontingento kariai išvyksta iš Ruklos. 122-ojo motorizuotojo pėstininkų bataliono karės ir kariai grįžta namo – į Bavarijos miestelį Oberfychtachą. Jie atliko svarbius daugiataučio bataliono įkūrimo darbus ir užtikrino jo operatyvinę parengtį.

Dabar misiją tęs 371-ojo motorizuotojo pėstininkų bataliono karės ir kariai iš Saksonijos miestelio Marienbergo. 2017 m. rugpjūčio 3 d. Rukloje jie perėmė vadovavimą Nato priešakinių pajėgų batalionui. Prieš tai tarnybą baigiantis šio bataliono vadas pulkininkas leitenantas Huber ir  jo pareigas perimantis pulkininkas leitenantas Gensler lankėsi Vokietijos ambasadoje Vilniuje, kur kalbėjosi su ambasadore Jutta Schmitz.