Vokietijos kariuomenės vadas generolas Volker Wieker Lietuvoje

Nuotrauką padidinti

Kovo 7 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė Vokietijos kariuomenės vadui ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“.

Apdovanojimo ceremonijoje taip pat dalyvavo Vokietijos ambasadorė Lietuvoje Angelika Viets, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, Lietuvos gynybos atašė Vokietijai brigados generolas Vilmantas Tamošaitis, Vokietijos gynybos atašė Lietuvai pulkininkas leitenantas Thorsten Fr. Fries, Vokietijos ryšių palaikymo karininkas Lietuvoje pulkininkas leitenantas Bernd Homuth bei kiti Vokietijos ir Lietuvos atstovai.

Nuotrauką padidinti

Savo kalboje Lietuvos Respublikos Prezidentė Grybauskaitė pažymėjo ypatingus generolo Wieker nuopelnus plėtojant Vokietijos ir Lietuvos dvišalius santykius.  Generolas Wieker savo ruožtu visų pirma pabrėžė ilgalaikį Vokietijos įsipareigojimų pobūdį. Daugelis valstybių jau pranešė apie savo ketinimą ateityje dalyvauti NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje (eFP BG) Rukloje.

Šiuo metu NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje greta maždaug 550 vokiečių karių yra dislokuota dar apie 650 karių iš Prancūzijos, Kroatijos, Norvegijos ir Nyderlandų.

Nuotrauką padidinti

Lietuvos Respublikos Prezidentė Grybauskaitė apdovanoja ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“