Ambasadorė Angelika Viets priėmė Federalinės policijos policininkus

Nuotrauką padidinti

Spalio 16-20 dienomis grupė Federalinės policijos policininkų, šiuo metu studijuojančių Federacijos aukštojoje technikos mokykloje Briūlyje, projektų savaitės metu aplankė Federalinės policijos organizacijas partneres Lietuvoje. Norėdama jaunuosius studentus supažindinti su gyvenimu, visuomene ir politine situacija Lietuvoje bei Vokietijos ambasados Vilniuje veikla, su Federalinės policijos pareigūnėmis ir pareigūnais atstovybėje susitiko ambasadorė Angelika Viets. Lankytojų grupė turėjo daug klausimų ambasadorei ir rodė didelį susidomėjimą Lietuva.

Nuotrauką padidinti

Be ambasados, vizito metu buvo lankytasi ir Viešojo saugumo tarnyboje bei Valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Šiuos vizitus rengė ir svečius jų metu lydėjo Federalinės policijos ryšio karininkas Peter Krabatsch. Studentams didelį įspūdį visų pirma paliko organizacijų partnerių draugiškumas ir profesionalumas, kurios beatodairiškai atsižvelgė į lankytojų grupės interesus. Studentai projektų savaitės gale vienbalsiai išreiškė savo susižavėjimą vizitu.

Nuotrauką padidinti

Federalinės policijos policininkai lankosi Viešojo saugumo tarnyboje bei Valstybės sienos apsaugos tarnyboje