Priemonės kovai su dezinformacija ir nepageidaujamo išorinio poveikio darymu, kurių buvo imtasi nuo 2015-ųjų, sėkmingos

Nuotrauką padidinti

2017 m. balandžio 25 d. ambasadorės Schmitz kvietimu jos rezidencijoje aptarti, kaip įgyvendinamas 2015 m. balandžio mėn. užsienio reikalų ministrų Steinmeierio ir Linkevičiaus pasirašytas bendras pareiškimas ir veiksmų planas, trečiąjį kartą susitiko Lietuvoje veikiančių Vokietijos institucijų atstovai ir jų partneriai iš Lietuvos, kuriems vadovauja LR Užsienio reikalų ministerijos politikos direktorius Vidmantas Purlys.

Visi vieningai sutarė, kad šios priemonės naudingos tiek visose srityse gilinti Vokietijos ir Lietuvos partnerystę, Lietuvos laikomą strategine, tiek tikslingai stiprinti Lietuvos visuomenės atsparumą dezinformacijai ir nepageidaujamam išoriniam poveikiui.

Nuotrauką padidinti

Nuo 2015 m. balandžio mėn., kai buvo pasirašyta bendra deklaracija, atsparumo dezinformacijai stiprinimo tema Lietuvoje veikiančių Vokietijos institucijų programose ne tik įsitvirtino kaip visaapimantis uždavinys. Goethe‘s institutas, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD), Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Konrado Adenauerio fondas ir Friedricho Eberto fondas 2016-aisiais papildomai parengė ir įgyvendino atsparumo dezinformacijai stiprinimo projektų, kurių bendra apimtis – 160.000 EUR. Juos iš dalies tiesiogiai finansavo Vokietijos užsienio reikalų ministerija. 2017 m. jiems Vokietijos užsienio reikalų ministerija planuoja skirti 275.000 EUR. Be to, įgyvendindami veiksmų planą, Vokietijos transliuotojas „Deutsche Welle“ ir kiti visuomeniniai Vokietijos transliuotojai glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, siekdami toliau gerinti LRT siūlomų programų paletę. Ir šiam tikslui Vokietijos užsienio reikalų ministerija kasmet skiria nemažą sumą.

3-ioji apskritojo stalo diskusija atsparumo dezinformacijai stiprinimo tema rezidencijoje 2017 m. balandžio 25 d.