Lietuvos Nepriklausomybės aktas aptiktas Berlyne

Nuotrauką padidinti

„Tai puiki žinia mūsų draugams iš Lietuvos. Džiaugiamės kartu su jais", 2017 m. kovo 30 d. pranešė užsienio reikalų ministerija Berlyne apie aptiktą Lietuvos Nepriklausomybės po Pirmojo pasaulinio karo aktą.

Nuotrauką padidinti

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politikos archyvas, kuriame yra dokumentas, nustatė, kad tai – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos laiškas Vokietijos Reichui, kuriame Nepriklausomybės akto signatarai prašo pripažinti Lietuvos valstybę.

Politikos archyve iki 1945 m. saugotus Vokietijos užsienio reikalų ministerijos dokumentus po Antrojo pasaulinio karo konfiskavo valstybės nugalėtojos. Nuo tada, kai dokumentai 1959-1960 m. buvo grąžinti Vokietijos Federacinei Respublikai, jie visada buvo prieinami moksliniams tyrimams ir visuomenei. Taip pat dokumentai, su kuriais susipažino prof. Mažylis, jau buvo pateikti anksčiau.

Nuotrauką padidinti

Lietuvos Nepriklausomybės aktas aptiktas Berlyne