Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje

Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje

Dr. Arūnas Baublys

Klaipėdos universitetas

H. Manto g. 84

92294 Klaipėda / Lietuva

Tel.: +370 46 398981

Faks: +370 46 398980

Darbo valandos: trečiadieniais nuo 13.00 iki 16.00 val. bei susitarus, kitu laiku.

Garbės konsulas teiks ambasadai paramą plėtojant Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimą ūkio, kultūros ir konsulinėje srityse Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Šiaulių apskrityse.

Paskirtas pirmasis Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Lietuvoje

2013 m. vasario 7 d. ambasadorius Matthias Mülmenstädt perdavė dr. Arūnui Baubliui skiriamuosius raštus dėl jo paskyrimo Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulu Klaipėdoje. Garbės konsulas teiks ambasadai paramą plėtojant Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimą ūkio, kultūros ir konsulinėje srityse Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Šiaulių apskrityse. Oficiali inauguracija Klaipėdoje įvyks balandžio mėnesį.

Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje

Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland