Korupcijos prevencija

Federalinės administracijos 2004 m. liepos 30 d. korupcijos prevencijos gairės nustato korupcijos prevencijos uždavinių teisinį pagrindą Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje ir užsienio atstovybėse. Gairėmis stengiamasi aiškiai ir trumpai pateikti integralaus, sąžiningo ir skaidraus administracinio darbo elgesio nurodymus.

Korruption Nuotrauką padidinti (© colourbox)

Etiniai principai ir korupcijos atmetimas turi būti giliai įsitvirtinę Vokietijos užsienio reikalų ministerijos centrinės būstinės ir užsienio atstovybių deleguotų bei vietinių darbuotojų sąmonėje.  Korupcijos prevencijos svarbia sudedamąja dalimi Vokietijos užsienio reikalų ministerijos centrinėje būstinėje ir užsienio atstovybėse yra darbuotojų dėmesio atkreipimas į šią temą, jų apsaugojimas nuo galimų korupcijos pavojų ir aukštų etinių-teisinių standartų kaip integralaus administracinio elgesio sudedamosios dalies išlaikymas.

Atstovybėje kontaktinis asmuo korupcijos prevencijos klausimais yra ponia Milena Dech.

Atsilyginimai, asmeninės dovanos ir kitokia nauda

Galioja principas: draudžiama priimti!

Be tarnybos pritarimo Vokietijos užsienio reikalų ministerijos centrinės būstinės bei užsienio atstovybių deleguotieji bei vietiniai darbuotojai negali priimti jokio atlygio, dovanų ar kitokios naudos, kuri būtų susijusi su jų tarnyba. Visos kitos taisyklės nurodytos federalinio užsienio reikalų ministro 2004-11-08 aplinkraštyje dėl atlygio ar dovanų priėmimo federalinėje adminstracijoje ir privalomuose kituose užsienio reikalų ministerijos aplinkraščiuose.   Kitus nurodymus ir atsakymus į dažnai užduodamus klausimus rasite vadovaujant federaliniam užsienio reikalų ministrui sudarytos iniciatyvinės grupės iš federalinės administracijos ir laisvosios rinkos atstovų dėl korupcijos prevencijos parengtame klausimų – atsakymų kataloge apie atlygio, dovanų ir kitos naudos priėmimą. Jį galima rasti Federalinės užsienio ministerijos tinklalapyje vokiečių ir anglų kalba http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/OeffentlDienstVerwaltung/KorruptionSponsoring/Korruption/korruption_node.html .

Klausimus ir nuorodas korupcijos prevencijos tema Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje galite siųsti įgaliotam asmeniui darbui su korupcijos prevencija.

Korupcijos prevencija