Ambasadorė ir ambasados skyriai

Ambasadorė

Ambasadorė

ponia Angelika Viets

Nuolatinis ambasadorės pavaduotojas

Kontaktams

Ponas Michael Morgenstern

Tel.: (+370) 5 210 64 00
Faks.: (+370) 5 210 64 46

Politikos skyrius

Vokietijos ambasados politikos skyriaus kompetencijoje - visi su Vokietija ir Lietuva susiję dvišaliai ir daugiašaliai klausimai. Politikos skyrius palaiko kontaktus su vyriausybe ir parlamentu bei informuoja Federalinę vyriausybę apie Lietuvos vidaus politikos raidą ir jos užsienio, Europos ir saugumo politiką. Jis rengia prezidentų, vyriausybių vadovų, vyriausybių narių ir parlamentarų vizitus bei juos lydi.

   

Kontaktams:

Ponas Michael Morgenstern

Ponia Sandra Feuerherd

Ponia Simona Urbonienė

Tel. (+370) 5 210 64 00
Faks.: (+370) 5 210 64 46

Ekonomikos skyrius

Ekonomikos skyrius stebi ir analizuoja Lietuvos ūkio raidą. Čia kreipiasi Vokietijos įmonės, jau veikiančios Lietuvoje, ir Vokietijos įmonės, suinteresuotos prekyba ir investicijomis Lietuvoje. Ekonomikos skyrius informuoja apie aktualią situaciją ir padeda užmegzti kontaktus su partneriais Lietuvoje. Jis artimai bendradarbiauja su Vokietijos ir Baltijos šalių užsienio prekybos rūmais, teikia informaciją Lietuvoje dirbantiems Vokietijos patarėjams bei seka politinę raidą Europoje.

    
Kontaktams:   

Ponas Michael Morgenstern

Ponia Edita Eimutavičiūtė

Tel.: (+370) 5 210 64 00
Faks.: (+370) 5 210 64 46

Teisės ir konsulinis skyrius

Ambasados teisės ir konsulinis skyrius pagal savo teisines ir praktines galimybes prireikus teikia pagalbą Lietuvoje nuolat gyvenantiems ar joje laikinai besilankantiems Vokietijos piliečiams ir juos konsultuoja. Ir Lietuvos Respublikos piliečiai bei trečiųjų šalių piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, gali pasinaudoti eile Teisės ir konsulinio skyriaus teikiamų paslaugų. Tai visų pirma vizų išdavimas, o taip pat liudijimų išdavimas ir patvirtinimas, išimties atvejais visa eilė kitokių administracinių procedūrų.

   

Kontaktams


Ponia Sandra Feuerherd
Ponia Eglė Baranauskaitė
Ponia Rasa Kasinskienė

Tel.: (+370) 5 210 64 00
Faks.: (+370) 5 210 64 44

Kultūros skyrius

Ambasados kultūros skyriaus uždavinys - drauge su kitomis valstybinėmis institucijomis ir Goethes institutu bei Vokietijos akademinių mainų tarnyba planuoti ir vykdyti kultūros politiką užsienyje. Remiama ir skatinama lietuvių ir vokiečių kultūrinė veikla bei bendradarbiavimas, o taip pat bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų mainai.

Kontaktams:


Ponia Milena Dech

N.N.

Ponas Mathias Kobs

Tel.: (+370) 5 210 64 00
Faks.: (+370) 5 210 64 46

Spaudos skyrius

Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius informuoja Lietuvos visuomenę ir spaudą apie su Vokietija ir/arba Vokietija ir Lietuva susijusias temas. Artimai bendradarbiaudamas su Lietuvos žiniasklaida, skyrius padeda jai rengti pranešimus apie Vokietiją. Viešųjų ryšių darbas visų pirma skirtas pateikti aktualų ir realistinį Vokietijos įvaizdį.

Kontaktams:


Ponia Milena Dech

Ponas Mathias Kobs

Ponia Simona Urbonienė

Tel.: (+370) 5 210 64 00
Faks.: (+370) 5 210 64 46